fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Projekti

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju" je bil Zavod Ypsilon uspešno izbran za sofinanciranje operacij "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1" in "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 2". Operaciji sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v...

Made with Y – podjetja

  V Zavodu Ypsilon začenjamo projekt Made with Y, ki bo mladim pomagal do redne zaposlitve. Zavedamo se aktualne problematike brezposelnosti mladih in hkrati težav pri zaposlovanju kompetentne delovne sile na strani delodajalcev, zato so se izziva lotevamo proaktivno in smo pobudnik in izvajalec projekta Made with Y. Namen projekta Made with Y je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti...

Ponosno predstavljamo projekt Made with Y

        http://www.eu-skladi.si/ http://www.mizs.gov.si/ Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne...

logo M2M transparent

Member2member

V letošnjem letu smo začeli s projektom Member2member, v okviru katerega bodo člani znanja, ki jih imajo, delili drug z drugim. Na tak način se bodo med seboj bolje spoznali, se povezali ter vzpostavili priložnosti za skupno delovanje.  Vsak mesec bo organizirana delavnica, ki jo bo vodil eden od članov s področja, katerega strokovnjak je. Na tak način se bodo znanja in izkušnje, ki jih mladi imajo delile v okviru skupnosti, obenem pa...

Moduli novo

Y.business program

V okviru programa Y.Business bodo mladi med 20. in 30. letom pridobili tista znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za življenje in delo v 21. stoletju. Program je razdeljen na 9 modulov in vključuje pridobivanje tistih kompetenc, ki jih mladi potrebujejo v današnjem času, a jih po večini tekom formalne izobrazbe niso pridobili. Čas je, da mlade opremimo s tistimi znanji, ki jim bodo v življenju prav prišla! Zato smo pripravili program, ki...

logo UK RGB

Ustvarjam kjerkoli

  Projekt Ustvarjam kjerkoli je namenjen spodbujanju in širjenju zavedanja o tem, da so ljudje glavno bogastvo vsakega podjetja. Zadovoljni in motivirani ljudje so gonilo vsakega podjetja, z današnjim tempom življenja, količino opravkov, obveznosti in stresa, pa lahko zaposlenim ponudimo možnosti, s katerimi si lahko prilagajajo svoj urnik svojim potrebam. Pri tem želimo izpostaviti predvsem prednosti, ki jih tovrstna prilagodljivost prinaša tako zaposlenim, kot tudi delodajalcem in podjetjem. S tem, da imajo zaposleni...

Trgovina mladih umetnikov SiTi ARTstore

V Ljubljani se odpira Trgovina mladih umetnikov SiTi ARTstore. Trgovina, namenjena udejstvovanju mladih umetnikov v slovenskem kulturnem prostoru, bo omogočala kupcem dostop do del mladih, perspektivnih slovenskih umetnikov, iz različnih področij delovanja in umetnosti. Nova umetniška platforma, si v prvi vrsti želi pomagati in povezati slovenske umetnike in oblikovalce, ter jih povezati z njihovimi končnimi kupci. Cilj Trgovine mladih umetnikov SiTi ARTstore, je prispevati k večji prepoznavnosti mladih umetnikov in njihovem povezovanju. Poleg...

Obljuba Sloveniji

Obljuba Sloveniji je družbeno odgovoren projekt, ki vse nas spodbuja, da naredimo nekaj za našo skupnost. Podjetja, organizacije in posamezniki s svojo obljubo dajo zavezo, s katero bodo v letu dni naredili nekaj dobrega, spodbudili druge in s tem pomagali Sloveniji. Obljuba je prostovoljna in ni omejena na določeno področje.   Več o projektu Obljuba Sloveniji si lahko preberete na: http://wwwobljubasloveniji.si. FB dostop: https://www.facebook.com/ObljubaSloveniji?fref=ts...

13062107 994276950654304 5706646251311514376 n

Mentorski program Uči se od najboljših

Z mentorskim programom Uči se od najboljših želimo povezati mlade med 15. in 30. letom s starejšimi in izkušenimi, ki bodo postal njihovi mentorji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat v življenju imel svojega mentorja, ki si ga sam izbere in s področja, ki ga zanima. Predstaviti in promovirati želimo mentorstvo med vsemi mladimi, ne glede na to, s katerega področja si mladi želijo mentorja....

Zavod Ypsilon