fbpx

logo

Zavod Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Uncategorized

Razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Ypsilon

Zavod Ypsilon razpisuje delovno mesto DIREKTORJA. Na razpisano mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima najmanj visoko izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe, ima 2 leti delovnih izkušenj (od tega 2 leti lahko neformalnih), aktivno obvlada slovenski in angleški jezik, zna delati z računalnikom, ima izkazane izkušnje na področju upravljanja finančnih in človeških virov, ima izkazane izkušnje vodenja odnosov s ključnimi partnerji in partnerskimi organizacijami, ima izkušnje na področju prijavljanja, vodenja in upravljanja projektov, ...

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju" je bil Zavod Ypsilon uspešno izbran za sofinanciranje operacij "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1" in "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 2". Operaciji sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v...

Zavod Ypsilon