fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

Dobro počutje v podjetju je ključno za uspeh

Miha Lavtar je podjetnik, ki je prejel številne nagrade za svojo prakso vodenja podjetja, pri kateri postavlja zaposlene v osredje razvoja. Miho Lavtarja smo 26. junija 2018 povabili, da svojo zgodbo, razmišljanje in izkušnje deli s številčno publiko na Y.business Success Story dogodku.
Njegova podjetniška pot se je začela že v osnovni šoli, ko je postavil prvo spletno stran in jo kasneje prodal za 2000 EUR.

Pri 19 letih je nato odprl prvo podjetje, kjer je bil na začetku povsem sam, po devetih letih pa se lahko pohvali z uspešno spletno agencijo Optiweb, s katero je prejel številne nagrade za dobre prakse zaposlovanja, med drugim tudi Zlato nit – nagrado za zaposlovalca leta. Vse to je posledica vizije, da morajo biti zaposleni v podjetju na prvem mestu, kar dosega s številnimi inovativnimi prijemi. 1

Kaj so dobre prakse v praksi?
Miha Lavtar je izpostavil, da dandanes služba močno posega tudi v posameznikovo privatno življenje in je zato toliko bolj pomembno, da v podjetju vlada dobro počutje ter da so sodelavci med seboj v dobrih odnosih. Za ustvarjanje dobre klime se mu zdi inovativnost bolj pomembna od budgeta, je pa odvisno tudi od vsakega posameznika, katera aktivnost ga bo vzpodbudila k še večji zavzetosti za delu. Tako so zaposleni za svoje delo nagrajeni s prostim dnem za rojstni dan, z raznimi presenečenji v obliki hrane, izletov, kompenzacij, itd. Vsak petek se vsi zaposleni dobijo na skupnem sestanku, ki je namenjen pogovoru in medsebojnim pohvalam, enkrat na leto pa je vsak zaposlen povabljen na kavo z direktorjem, kjer lahko izrazi svoje mnenje o podjetju in predloge, vodstvo pa na ta način dobi povratne informacije zaposlenih.

Pomembno pri dobrih praksah je tudi to, da se znanje in izkušnje prenašajo naprej, kar Miha Lavtar aktivno počne skozi komunikacijo z drugimi podjetji in organizacijami. Vedno je treba iskati izboljšave, in to je možno samo z izmenjevanjem informacij med seboj. Čeprav je vse operativne vloge v podjetju predal drugim, še vedno sam piše e-maile, saj se mu zdi mreženje in delo z različnimi ljudmi zelo pomembno. Iskanje novih izzivov je bil tudi povod za zabavno rekreativen dogodek Blatfejst, ki ga organizira skupaj s prijatelji, saj pravi, da je najboljši občutek, ko delaš za skupnost.

O zaposlovanju
Povprašali smo ga še o tem, kakšne lastnosti išče pri potencialnih sodelavcih, na kar je izpostavil samoiniciativnost in pozitiven pristop – bodoči zaposleni mora pokazati zanimanje za podjetje, kar lahko najbolje naredi s postavljanjem čim večih vprašanj zaposlovalcu. V Optiwebu potencialnega novega zaposlenega najprej povabijo za dva dni v podjetje, kjer se pokažejo njegove resnične kompetence ter to, kako se ta oseba sklada z delovanjem in vizijo podjetja. Zelo pomembno je sodelovanje s sodelavci, zato zaposlovalci dajejo prednost ljudem, ki so obzirni in zato boljši v team-playu. Kot kaže, so mehke oz. socialne veščine tiste, ki res ogromno štejejo ne glede na vse ostale kompetence in lahko odločilno vplivajo na sprejem novega sodelavca v podjetje.

Zavod Ypsilon