Y.blog

Kompetence 21. stoletja


rsz 21st skills

Avtor: Eva Vidovič

Zadnjih nekaj let smo zaradi tekmovalnosti praktično prisiljeni v nenehno učenje in razvijanje neformalnih znanj in kompetenc.

Pritiski in spremembe pa so in tudi še bodo ostala del okolja, ki zahteva in potrebuje konstantno razvijanje novih kompetenc in spretnosti. Te zmožnosti  so potrebne, da  uspešno in učinkovito opravimo določeno delo ali vlogo, pri tem pa nas žene motiviranost za neko nalogo, osebni stil in relacija do koncepta samega sebe.

Za odgovor na vprašanje ''katere so ključne kompetence 21.stoletja'' moramo upoštevati dejstvo, da se kompetence merijo in obravnavajo glede na neko konkretno nalogo, da kompetenca pomeni izkazovanje določenega vedenja, ki je opazno navzven in da je kompetenca, ki je potrebna za opravljanje naloge, povezana z večjo učinkovitostjo ter uspešnostjo pri delu.

Kompetence se naprej delijo na kompetence za delo z ljudmi, delo z informacijami, kompetence na osebnem in vedenjskem podorčju in ravno slednje se mi zdijo najpomemnejše – osnova vsakega človeka. To je torej sposobnost odločanja, sposobnost strateškega razmišljanja, dajanje osebnega zgleda drugim, vestnost, poštenost, etičnost, sposobnost analitičnega razmišljanja in izražanja, sposobnost odkrivanja in odzivanja na priložnosti in občutek za urejenost sebe in delovnega  okolja, obvladovanje lastnega dela in časa, pozitiven odnos do sprememb in zavestnost za stalno učenje. Menim, da so to kompetence, ki bi jih moral imeti vsak človek, nato pa bi poglabljal svoje veščine glede na delovno mesto.  

Osredotočila bi se tudi na kompetence vezane na delo z ljudmi, ki jih potrebujemo na vsakem koraku v našem življenju, saj delamo z ljudmi praktično vsak dan, čeprav to delamo že podzavestno. To je torej sposobnost medosebne komunikacije, sposobnost javnega nastopanja, ravnanja z ljudmi , predvsem pa se mi zdi pomembna sposobnost obvladovanja konfliktov, katere veščina marsikomu primanjkuje.
Ključne kompetence tako nedvomno predstavljajo prilagodljivost, fleksibilnost, toleranca, logika in multitasking. Vedno bolj pomembne veščine so razumevanje tujih jezikov in nasploh sposobnost dobre komunikacije, prezentacije in samopromocije. Bistveno je, da smo odzivni na spremembe in jih znamo prenesti ter vključiti v svoje delovno okolje.

V Zavodu Ypsilon poteka čez celo leto Y.business program, ki  predstavlja most med nami in kompetencami. Na vikend seminarjih in četrtkovih sucess story-ih imamo možnost pridobiti veliko zgoraj naštetih kompetenc, zato se mi zdi članstvo v Zavodu Ypsilon odlično za mojo prihodnost, saj imam tako na vse aktualne dogodke prost vstop, kjer si nabiram vse potrebne kompetence, ki že in še bodo vplivale na mojo kariero.

 

Vam je vsebina všeč? Delite jo
SAP

Partnerji Zavoda Ypsilon

Delovanje Zavoda Ypsilon je delno financirano s strani Urada Republike Slovenije za mladino.

MIZŠ

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje, ko jo uporabljate. Več o piškotkih....

  Strinjam se z uporabo piškotkov.