Y.blog

Socialno podjetništvo - alternativa kapitalizmu

talk

Avtor: Domen Pokorn, član Zavoda Ypsilon

Pojem socialnega podjetništva je v Sloveniji še zelo neznan pojem. Čeprav je veliko ljudi slišalo za to obliko podjetništva, le malokdo dejansko ve, kaj je to. Odgovori se večinoma vrtijo okoli tega, da je to še ena izmed oblik, kjer institucija živi na račun države. Malce bolj pikri pa hitro odgovorijo, da je to kraj, kjer se nič ne dela in vleče dobro plačo.

V uvodu članka bi rad točno opredelil, kaj je to socialno podjetje. Prvo je potrebno razločiti, da to ni institucija, ki živi na račun države, kot marsikdo sklepa zaradi besede socialno. Beseda se nanaša na družbo, lahko bi se reklo, da je to družbeno podjetje, ustanova, ki deluje v dobrobit in napredek družbe. Najboljše pojmovanje poda Stritar (2013; Socialno podjetništvo – družbeno podjetništvo). Definira, da socialno podjetje potrebuje dobro vizijo in marketinški načrt, na katerem sloni prihodnost in uspešnost podjetja. V nadaljevanju pa opredeli vzporednice med običajnim podjetjem in socialnim podjetjem, saj vsebujeta podobne elemente.

  • Poslovna ideja, ki obenem rešuje socialni problem (dodaten razlog za poimenovanje).
  • Je neprofitna organizacija.
  • Temelji na demokratičnosti in enakopravnosti članov.

(Stritar, T. 2013. Socialno podjetništvo – družbeno podjetništvo.)

Iz zgornje opredelitve lahko sklepamo, da to ni podjetje, ki bi živelo na račun države, temveč stremi k samostojnosti in konkurenčnosti na trgu.

Alternativa kapitalizmu

Svet se trenutno še vedno nahaja v krču finančne krize. In če se počasi že svetlika na koncu tunela, kjer bomo imeli boljšo prihodnost, smo trenutno še vedno v okolju, ki mu vlada kapitalizem. Sistem, ki vidi samo dobiček in gre velikokrat preko trupel, da ga doseže. Ljudi se praktično ožame na delovnem mestu in potem preprosto zamenja. Prave delovne solidarnosti in etike že dolgo ni več, saj vsi vidimo le konkurenco drug v drugem. S tem se uničuje človekovo inovativnost in onemogoča napredek. Razmere na delovnih mestih so postale nehumane in nevzdržne. Človek
je reduciran le na številko, ki mora dnevno opraviti svojo normo. Čeprav se gospodarstvo pobira, je le še vprašanje časa, kdaj bo milni mehurček spet počil in zapadli bomo v novo krizo, morda tokrat še večjo. A v svetu že obstaja alternativa in to je ravno socialno podjetništvo. Socialno podjetništvo sicer ima v sebi kapitalizem, saj še vedno deluje na trgu in operira s kapitalom, a deluje družbeno, za ljudi.

Eden izmed elementov, ki smo jih opredelili zgoraj, omenja enakopravnost in demokratičnost med člani. In to je eden izmed ključnih delov, saj omogoča konstanten razvoj. Vse velike svetovne korporacije se zavedajo pomembnosti človeškega kapitala in razsežnosti, ki jih le ta ponuja. Ljudje smo razmišljujoča bitja in imamo dnevno ideje za napredek družbe. A slovenski menedžerji se tega premalo zavedajo in ne vlagajo v človeški kapital, temveč v kratkoročne cilje, ki pa v veliko primerih ne obrodijo sadov. Socialna podjetja, ki pa delujejo po principu enakopravnosti, omogočajo, da lahko vsak posameznik izrazi svoje ideje in še več. Lahko izrazi svoje pomisleke glede usmeritve, trenutnega vodenja ipd. Poda zunanji pogled na vse in omogoči lastniku podjetja, da dobi širšo sliko in tudi spremeni določeno stvar. In tega je premalo v slovenskih podjetjih, ne spodbuja se inovacij, noben uslužbenec, razen vodilnih kadrov, nima besede pri razvoju, četudi delavci na najnižjih nivojih zelo dobro poznajo delovni proces in bi lahko predlagali marsikatero izboljšavo.

Drugi in hkrati najbolj ključen element socialnih podjetij pa je njihova neprofitnost in vlaganje dobička v razvoj. Trend v Sloveniji je, da se povsod ukinjajo razvojni oddelki. Oddelki, ki bi potencialno omogočili preživetje podjetja z novo idejo. Socialna podjetja pa so zakonsko zavezana k temu, da morajo vlagati v razvoj. In to omogoča, da so lahko bolj konkurenčna na trgu dela in imajo več virov zaslužka, saj se konstantno razvijajo in ustvarjajo nove storitve in produkte. Pomembno pa je tu omeniti tudi, da to v veliki meri onemogoča delitev dobička med vodilne. Delitev dobička ob koncu leta je v socialnih podjetjih sicer mogoče, a le določen odstotek in vsi uslužbenci morajo dobiti enak del, saj so zavezani k demokratičnosti.

Tretji omenjeni element pa je družbeno delovanje oz. dejavnost, ki omogoča napredek družbe. Element je bistvo besede socialno v nazivu. Podjetja tega tipa so zakonsko zavezana k temu, da opravljajo dejavnost, ki je družbeno koristna. Te dejavnosti so posebej naštete na straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Če podjetje ne opravlja te dejavnosti, ne more pridobiti statusa. A bistvo tega elementa je v tem, da ponazori namen podjetja. Ta ni v dobičku, temveč leži v pomoči ljudem, pomoči družbi, da napreduje, se razvija in postane boljša. Socialni podjetnik je sicer izkušen menedžer, a v srcu je družbeno zaveden človek z empatijo do soljudi.

Težave in prihodnost socialnih podjetij v Sloveniji

Socialno podjetje je v Sloveniji še vedno v povojih. Tudi v zakonih so določene luknje, ki omogočajo potencialno izkoriščanje koncepta. Zato bo potrebno urediti tako težave v ozaveščanju kot tudi zakonske težave. Sem mnenja, da prihodnost leži v socialnih podjetjih, saj resnično predstavljajo alternativo kapitalizmu. S svojimi koncepti in elementi kombinira med kapitalom in napredkom družbe. S svojo obliko ponuja nove službe in rešuje globalna socialna vprašanja. Sedaj mora potencial prepoznati le še država in začeti več vlagati v razvoj te panoge in predvsem v ozaveščanje, da ljudje ne bodo imeli pred očmi več ustanovo, ki živi na račun države, temveč ustanovo, ki gradi boljšo prihodnost za vse nas.

Razmišljanje o socialnem podjetništvu je bilo prvič objavljeno na Domnovem blogu. Blog je prispevek člana in ne odraža nujno stališč Zavoda Ypsilon.

Vam je vsebina všeč? Delite jo
SAP

Partnerji Zavoda Ypsilon

Delovanje Zavoda Ypsilon je delno financirano s strani Urada Republike Slovenije za mladino.

MIZŠ

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje, ko jo uporabljate. Več o piškotkih....

  Strinjam se z uporabo piškotkov.