logo

Zavod Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si
 

Projekti

Mentorski program
Uči se od najboljših

Z mentorskim programom želimo povezati mlade med 15. in 30. letom z bolj izkušenimi posamezniki, ki bodo postali njihovi mentorji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat svojega mentorja s področja, ki ga zanima. Sodelovanje je brezplačno in prostovoljne narave tako za mentorje kot mentorirance.

Z mentorskim programom želimo:

  • mlade opogumiti, da začnejo že danes postavljati temelje svoji prihodnostim,
  • mladim ponuditi izkušnje, nasvete, znanje in podporo starejših generacij,
  • vzpodbuditi pretok znanja in informacij med vsemi aktivnimi posamezniki,
  • ustvariti lepe mentorske odnose, ki bodo pozitivno vplivali na celotno družbo.

Mladim želimo omogočiti dostop do najboljših – uspešnih podjetnikov, umetnikov, športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb. S tem jim lahko damo enkratno popotnico za življenje in jim pomagamo postaviti temelje za njihov uspeh.

Več o Mentorskem programu

Made with Y

Namen projekta Made with Y je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z novimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dvigu zaposljivosti mladih med 15. in 29. letom.

V projektu ustvarjamo mlade profesionalce po meri delodajalcev. To počnemo z vrsto izobraževalnih aktivnosti. V prvem ciklu projekta, ki je trajal med letoma 2016 in 2017, smo izvedli 50 dni ali preko 565 ur aktivnosti za udeležence, zaposlitve pa priskrbeli več kot tridesetim mladim.

V letu 2018 poteka drugi cikel projekta, izobraževanja pa izvajamo v Ljubljani, Mariboru, Celju in Radljah ob Dravi. Več o aktualnih aktivnostih si preberite na: https://madewithy.si.

Made with Y je dvoletni projekt, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Made with Y

Y.business

Cilj programa je posameznike usposobiti s praktičnimi znanji in veščinami, ki jih potrebujejo za življenje in delo v današnje hitro spreminjajočemu se času, ki jih tekom formalne izobrazbe niso pridobili ali želijo svoje znanje nadgraditi z aktualnimi trendi.

Poudarek dajemo pridobivanju tako mehkih kot drugih veščin za uspeh v sodobnem poslovnem in podjetniškem okolju. Naše aktivnosti so namenjene spodbujanju proaktivnosti in inovativnega razmišljanja ter neposrednemu prenosu v prakso z realizacijo vaših lastnih idej.

Skozi vsak mesec se v okviru programa Y.business zvrstita dve praktični delavnici. Naši izkušeni strokovnjaki so poznani po sproščenemu vzdušju in izkustvenem pristopu.

Y.business

Speak Up!

Dogodek Speak Up! Zavod Ypsilon organizira enkrat na leto. Njegov namen je motivirati vse generacije z uspešnimi zgodbami posameznikov, ki so si upali stopiti iz okvirov vsakdana in so segli po svojih sanjah.

Dogodek vsako leto nosi osrednjo temo, ki združuje govornike in govornice iz različnih področij. Tematsko se dotika tem osebne rasti in profesionalnega razvoja, uspeha in vključevanja vseh v družbo enakih možnosti.

Dogodku se je v letu 2017 pridružil Lidl Slovenija, ki Zavodu Ypsilon pomaga iskati navdih za uresničevanje sanj.

Dogodki Speak Up!:

  • 2014: Speak Up! Failure vs. Success
  • 2015: Speak Up! What a Real Woman is All About
  • 2016: Speak Up! Y.Connect
  • 2017: Speak Up! No Limits! Inspired by Lidl Slovenija
  • 2018: Speak Up! Follow Your Dreams inspired by Lidl Slovenija

Member2Member

Pod okriljem Zavoda Ypsilon poteka tudi program Member2member, v okviru katerega imajo člani in članice možnost deliti svoja znanja ter izkušnje z drugimi. Na ta način jih bo okolica bolje spoznala, sami bodo pridobili na prepoznavnosti, odprla pa se jim bodo tudi vrata povezovanja in morebitnega sodelovanja z drugimi.

V ta namen bomo članom in članicam s strokovnimi znanji omogočili vodenje delavnice  za člane in druge zainteresirane deležnike. Vabljeni k spremljanju Facebook strani Zavoda Ypsilon, kjer bodo Member2member delavnice objavljene in boste imeli možnost pridobitve novih znanj tudi vi.

Member2member

Success Story

V okviru programa Y.business pripravljamo Success Story dogodke mreženja, na katerih gostimo uspešne posameznike in znana imena iz gospodarstva. Skozi voden pogovor prisluhnemo gostu in njegovi zgodbi o uspehu. Zatem sledi mreženje ob pogostitvi, kar je odlična priložnost, da se povežete z novimi ljudmi in morebiti skupaj kreirate nove uspešne zgodbe.

Namen dogodka je prenos znanj in izkušenj izkušenih ter medsebojno povezovanje zainteresiranih posameznikov.

Vstop je brezplačen. Sledite nam na Facebook strani in bodite obveščeni o prihajajočih Success Story dogodkih.

Spremljaj nas!

Zavod Ypsilon