fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si
Delavnice

Znanje je naša vrednota in stalnica. Verjamemo, da le kontinuiran proces učenja vodi do uspeha na daljši rok. V ta namen organiziramo Y.business ter Y.startup delavnice, ki potekajo od meseca oktobra do junija, pokrivajo pa najrazličnejše aktualne teme za grajenje lastnega podjetja, pridobivanje novih neformalnih znanj ter veščin ali doseganje osebnostne rasti.

Medgeneracijsko sodelovanje predstavlja priložnost deljenja znanj, izkušenj, ter pogledov različnih generacij. Skozi Mentorski program – Uči se od najboljših povezujemo uspešne posameznike iz različnih industrij z mladimi, ki so šele na začetku svoje karierne poti. Spodbujamo redno srečevanje mentorskih parov, kjer mentorji dobijo svež pogled na njihove vsakdanje izzive, mentoriranci pa pridobijo znanja nastala na izkušnjah.

Medgeneracijski diskurz gradimo tudi na Success Stories, kjer vodje podjetij povprašamo o grajenju karierne poti, njihovem pogledu na mlade in pot, ki je potrebna do poslovnega uspeha.

Networking

Povezovanje (»networking«) dobiva v moderni dobi vedno večji pomen. Vodi do skupinskih brainstormingov, odličnih nasvetov, konstruktivnih kritik in novih priložnosti. V Zavodu Ypsilon se tega zavedamo, zato mlade povezujemo z našim članskim programom, kjer imajo najperspektivnejši predstavniki generacije Y priložnost brezplačnega udeleževanja aktivnosti v okviru naših programov z izkušenimi strokovnjaki. Hkrati spodbujamo mreženje med člani, ki pogosto rezultira v dinamičnih skupinah za reševanje poslovnih težav. Ustvarjamo edinstveno podporno okolje za profesionalni razvoj.

Projekti

Poleg dobro ustaljenih programov vsako leto vodimo dodatne projekte, ki povezujejo gospodarstvo z neprofitnim sektorjem in dokazujejo, da je za skupno dobro potrebno sodelovanje vseh deležnikov v družbi.

Zavod Ypsilon