fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

Ponovno iščemo nove sodelavce/ke Mentorskega programa

Na podlagi Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« objavljamo prosto delovno mesto mladinski delavec (Mentorski program in razpisna dejavnosti) na področju mladinskega dela (m/ž).

Pogoji:

 • Starost od 15 do vključno 29 let;
 • mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela v okviru projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada od 30. 9. 2017 dalje;
 • obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Od kandidata pričakujemo:

 • dobro poznavanje področja mladinskega dela;
 • dobro poznavanje področja razpisnih dejavnosti;
 • izkušnje s projektnim delom;
 • pomoč pri izvedbi projektov delodajalca;
 • vodstvene kompetence (sposobnost tako samostojnega kot skupinskega dela);
 • organizacijske kompetence (sposobnost načrtovanja aktivnosti);
 • komunikacijske kompetence (timska, digitalna in poslovna komunikacija);
 • odgovornost za strokovno, sistematično in učinkovito opravljeno delo, organiziranje, načrtovanje posameznega področja dela in dogodkov;
 • samoiniciativnost, odgovornost ter zanesljivost.

Glavne delovne naloge mladinskega delavca:

 • koordinacija in razvoj mentorskega programa Zavoda Ypsilon »Uči se od najboljših«
 • pridobivanje razpisnih sredstev za delovanje in razvoj programa;
 • komunikacija in skrb za pridobivanje novih mentorjev;
 • komunikacija in skrb za pridobivanje novih partnerjev Zavoda Ypsilon
 • sodelovanje pri ostalih dejavnostih Zavoda Ypsilon;
 • individualno delo s prostovoljci in sodelavci Zavoda Ypsilon;
 • sodelovanje v skupinah in timih;
 • pomoč pri vodenju in urejanju dokumentacij;
 • pomoč pri administrativnih delih;
 • spremljanje in izmenjava izkušenj s sorodnimi mladinskimi organizacijami;
 • udeleževanje sestankov z lokalnimi odločevalci, partnerskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi deležniki;
 • izpolnjevanje drugih nalog v okviru delovanja Zavoda Ypsilon, po navodilih direktorja Zavoda Ypsilon.

Pisne vloge z življenjepisom in motivacijskim pismom ter navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavljajo, naj kandidati pošljejo na elektronski naslov info@ypsilon.si, in sicer najkasneje do petka, 27. julija 2018.

Dodatne informacije o razpisu lahko dobite na elektronskem naslovu info@ypsilon.si.

Zavod Ypsilon si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 4 mesecev, od 1. avgusta 2018 do 30. novembra 2018, s polnim delovnim časom. Delo bo potekalo na sedežu Zavoda Ypsilon.

Zavod Ypsilon