logo

Zavod Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si
 

Sanja Gorjan

Startup Community Builder

Sanja Gorjan

Diplomirana prevajalka, ki goji strast do marketinških aktivnosti, svoje veščine trenutno kali skozi skrb za marketinške vsebine podjetniških programov v Primorskem tehnološkem parku. Pri svojem delu je zanesljiva, kreativna in vedno pozitivno naravnana, izjemno pomembni so ji odnosi in počutje vseh okoli nje.

Nikoli ne čaka na delo, temveč si ga poišče sama. Pogosto se zaveže k projektom, ki imajo visoke cilje, šele nato začne razmišljati o poti, ki jo bo pripeljala do želenih rezultatov. Skozi t.i. »nemogoče projekte« si je nabrala veliko različnih znanj in veščin, kot so igranje z besedami in teksti, vizualno upodabljanje sporočil, snemanje in montiranje videov, pripravljanje projektov, izdelava animacij, kvačkanje, kritično razmišljanje, nadpovprečna pripravljenost na sestanke, dobro upravljanje s časom, podjetnost in premagovanje ovir.

Sanjin moto: Complaining is not a strategy

Info
Date:

september 22, 2018

Category:

Člani

Zavod Ypsilon