logo

Zavod Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si
 

Tanja Jesenšek

Študentka socialne pedagogike

Tanja Jesenšek

nteresi: delo z ljudmi, spoznavanje in sodelovanje na različnih projektih, pridobivanje novih znanj, retorika, podjetništvo

Njen največji navdih je koncept ‘renesančnega človeka’, kjer je človek viden kot neomejeno bitje v razvijanju svojih sposobnosti – v povezavi s tem ideal narekuje zaobjeti vsa področja znanja in po najboljših močeh razvijati svoje sposobnosti.

Trenutno ugotavlja, kako ta koncept realizirati v 21. stoletju. Zanimajo jo mehanizmi človekove eksistence, socialne veščine in učenje novih znanj. Predvsem pa kako različna področja združevati v uspešne ideje oziroma projekte in kako ustvariti navdihujoč prostor (so)delovanja. Cilj, h kateremu stremi z navdušenostjo, je razvijanje svojih potencialov in raziskovanje, kako ta proces spodbujati tudi pri drugih.

Leon Battista Alberti (1404–1472): »A man can do all things if he will.”

Info
Date:

september 22, 2018

Category:

Člani

Zavod Ypsilon