fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

Razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Ypsilon

ROK ZA PRIJAVO PODALJŠAN DO 17.4.

Če je strateško razmišljanje tvoja vrlina, če te zanima celostni marketing, razvoj vodstvenih veščin in vodenje projektov, ki združujejo mlade, sodelovanje z ostalimi mladinskimi organizacijami ter nenehen stik z gospodarstvom, je vodenje Ypsilona zate.

Kaj pričakujemo:

 • najmanj visoko izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe,
 • 2 leti delovnih izkušenj (od tega 2 leti lahko neformalnih),
 • znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • izkušnje na področju upravljanja finančnih in človeških virov,
 • izkušnje vodenja odnosov s ključnimi partnerji in partnerskimi organizacijami,
 • izkušnje na področju vodenja projektov,
 • organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
 • izdelano vizijo razvoja zavoda.

Delo direktorja med drugim obsega:

 • pripravo letnih programov dela, finančnih načrtov, zaključnih računov in programov investicij 
 • zastopanje zavoda,
 • predstavljanje zavoda pred državnimi organi in drugimi organizacijami,
 • skrb za finančno poslovanje zavoda,
 • organiziranje in vodenje dela zavoda, 
 • skrb za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

 1. spremno pismo, ki naj vsebuje:
  – kratko osebno predstavitev (v nekaj stavkih)
  – kako bi prispeval k razvoju Zavoda Ypsilon in mladinskega sektorja
  – predstavitev profesionalnega dosežka, na katerega si najbolj ponosen
 2. kreativen življenjepis z opisom preteklih del in dosežkov, ki naj ne presega dveh A4 strani in naj ne bo pripravljen v obliki Europass

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami implementacije idej in referencami vodenja projektov na področju dela z mladimi.

Svet zavoda bo izbranega kandidata imenoval za direktorja za dobo dveh let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Zavod Ypsilon nudi vzpodbudno in sproščeno delovno okolje, številne možnosti dodatnega izobraževanja in mreženja ter veliko praktičnih izkušenj, ki bodo izbranemu kandidatu pomagale pri nadaljnjem kariernem razvoju.

Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami po e-pošti na info@ypsilon.si s pripisom »Prijava na mesto direktorja Ime in Priimek«.

Rok za prijavo je 17. 4. 2022. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo na voljo do 15. 4. 2022 do 12. ure po e-pošti info@ypsilon.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni po odločitvi o izboru.

Zavod Ypsilon