fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

Razpis za delovno mesto strokovnega direktorja Zavoda Ypsilon

RAZPIS PODALJŠAN DO 17.4.

Če te zanima celostni marketing, razvoj vodstvenih veščin in vodenje projektov, ki združujejo mlade, sodelovanje z ostalimi mladinskimi organizacijami ter nenehen stik z gospodarstvom je to poklic zate.

Strokovni direktor opravlja naslednje naloge:

 • vodi strokovno delo zavoda, 
 • odgovarja za strokovnost dela zavoda, 
 • organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila, 
 • daje soglasje k razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam, ki se nanašajo na strokovno delo zavoda, 
 • predlaga razvojne dejavnosti zavoda,
 •  pripravlja spremembe statuta in drugih aktov zavoda, 
 • pri svojem delu sodeluje z direktorjem, 
 • daje direktorju, svetu zavoda in strokovnemu svetu mnenja k stvarem, ki jih obravnavajo, 
 • opravlja druge naloge na podlagi zakona, pogodbe o ustanovitvi, statuta in drugih splošnih aktov zavoda.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

 1. spremno pismo, ki naj vsebuje:
  – kratko osebno predstavitev (v nekaj stavkih)
  – kako bi prispeval k razvoju Zavoda Ypsilon in mladinskega sektorja
  – predstavitev profesionalnega dosežka, na katerega si najbolj ponosen
 2. kreativen življenjepis z opisom preteklih del in dosežkov, ki naj ne presega dveh A4 strani in naj ne bo pripravljen v obliki Europass

Kaj pričakujemo:

 • najmanj visoko izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe,
 • 2 leti delovnih izkušenj (od tega 2 leti lahko neformalnih),
 • znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • izkušnje vodenja odnosov s ključnimi partnerji in partnerskimi organizacijami,
 • izkušnje na področju vodenja projektov,
 • organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
 • izdelano vizijo razvoja zavoda.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami implementacije idej in referencami vodenja projektov na področju dela z mladimi.

Svet zavoda bo izbranega kandidata imenoval za strokovnega direktorja za dobo enega leta. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Zavod Ypsilon nudi vzpodbudno in sproščeno delovno okolje, številne možnosti dodatnega izobraževanja in mreženja ter veliko praktičnih izkušenj, ki bodo izbranemu kandidatu pomagale pri nadaljnjem kariernem razvoju.

Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami po e-pošti na info@ypsilon.si s pripisom »Prijava na mesto strokovnega direktorja Ime in Priimek«.

Rok za prijavo je 17. 4. 2022.  Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo na voljo do 17. 4. 2022.  do 12. ure po e-pošti info@ypsilon.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni po odločitvi o izboru.

 

Zavod Ypsilon