fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

logo UK RGB

Ustvarjam kjerkoli

 

Projekt Ustvarjam kjerkoli je namenjen spodbujanju in širjenju zavedanja o tem, da so ljudje glavno bogastvo vsakega podjetja. Zadovoljni in motivirani ljudje so gonilo vsakega podjetja, z današnjim tempom življenja, količino opravkov, obveznosti in stresa, pa lahko zaposlenim ponudimo možnosti, s katerimi si lahko prilagajajo svoj urnik svojim potrebam.

Pri tem želimo izpostaviti predvsem prednosti, ki jih tovrstna prilagodljivost prinaša tako zaposlenim, kot tudi delodajalcem in podjetjem. S tem, da imajo zaposleni možnost, da svoje delo prilagodijo svojim potrebam, se povečuje njihovo osebno zadovoljstvo, produktivnost in prihodki podjetja, znižuje pa se obremenjenost, stres, (neplanirane) odsotnosti in stroški
zaposlovanja.

Zavedamo se, da tovrstna prilagodljivost ni vedno mogoča, v vseh podjetjih, na vseh delovnih mestih in za vsakega posameznika. Tudi pri delovnih mestih, ki omogočajo delo od kjerkoli, želimo poudariti, da je skupnost pomembna, zato je pomembno tudi delo v pisarni, s sodelavci, v kolektivu, vendar pa podjetja z omogočanjem določene stopnje prilagodljivosti urnika potrebam zaposlenega prinašajo koristi tako posamezniku kot skupnosti.

V pripravi je priročnik o delu kjerkoli, ki bo organizacijam olajšal prehod v bolj fleksibilne oblike dela ter jih po korakih vodil do uspešne implementacije novega pristopa k delu. Enkrat na leto pa organiziramo tudi dan za ustvarjanje kjerkoli, ki bo 17.5.2014.

Pridružite se pobudi na www.ustvarjamkjerkoli.org.

FB stran: https://www.facebook.com/ustvarjamkjerkoli?fref=ts

 

Zavod Ypsilon