https://ypsilon.si/

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si
Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih.

Na Zavodu Ypsilon smo se odločili, da leto 2024 posvetimo boljšemu razumevanju in podpori prekarnega dela. Ta oblika zaposlitve, ki pogosto ne zagotavlja stabilnosti in varnosti, postaja vedno bolj razširjena. Naš cilj je osvetliti ta pomemben, a pogosto spregledan segment delovne sile ter ponuditi podporo in vire za izboljšanje pogojev dela.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:
Polni naziv projekta: Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – Pilotni projekt – Mladinski svet Slovenije

Trajanje projekta: 1. 6. 2024 – 31. 12. 2026

Vrednost naložbe: 87.060,40 EUR. EU sofinanciranje: 34.824,16 EUR.

Naziv razpisa: Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Več na spletnem portalu www.evropskasredstva.si.

Prekarno delo je oblika zaposlitve, kjer delovno razmerje ne zagotavlja enake ravni varnosti, ki jo običajno pričakujemo od tradicionalnih zaposlitev. To lahko vključuje začasno ali pogodbeno delo, delo na klic in druge oblike nestandardnih zaposlitev, ki pogosto ne prinašajo koristi, kot so zdravstveno zavarovanje, pokojninsko varčevanje ali zagotovljena delovna ura.

PRIHODNOST

Kaj lahko pričakujete od nas v prihodnosti?

Začeli bomo z vzpostavitvijo serije delavnic, usposabljanj in svetovanj, namenjenih izboljšanju razumevanja in obvladovanja prekarnih delovnih razmer. Prav tako načrtujemo razvoj virov, ki bodo prekarnim delavcem pomagali pri iskanju stabilnejših zaposlitev in se zavzeli za svoje pravice.

SVETOVANJA

Prvi uradni termini:

Uradne ure za svetovanje na temo prekarnega dela bomo pričeli izvajati od septembra 2024. Vabimo vas, da se predhodno prijavite preko spodnjega spletnega obrazca.

Tvoj trenutni delovni status?
začasno delobrezposelnštudentsamozaposlendrugo (zapiši spodaj)

Iz katere stroke zaposlitve si (industrija ali sektor zaposlitve)?

Dolžina trenutnega delovnega razmerja?

Prekarno delo:

Vrsta prekarnega dela?
začasno delodelo na klicpogodbeno delosamostojno podjetništvodrugo (zapiši spodaj)

Trajanje trenutnega prekarnega delovnega razmerja?

Razlog za izbiro prekarnega dela?

Glavne skrbi ali izzivi, povezani s trenutnim delovnim razmerjem?

Ali trenutno potrebujete pravno svetovanje?
neda

Specifična pravna ali delovna vprašanja, ki jih želite nasloviti?

Kakšne informacije ali podporo iščete pri zavodu Y in mladinskemu delavcu?

Katera področja ali teme vas še posebej zanimajo?

Kako ste izvedeli za zavod in naše storitve?

Termin:
Prosim zapišite želeni termin *o potrjenem terminu vas obvestimo preko maila v roku 5 delovnih dni po prejeti prijavi na svetovanje.

(required)

Vaše informacije bomo obravnavali zaupno in uporabili izključno za namene svetovanja.

 

Na Zavodu Ypsilon se zavzemamo za pravične delovne pogoje in verjamemo, da je razumevanje in podpora ključna za izboljšanje položaja prekarnih delavcev.  Z vašo pomočjo in sodelovanjem lahko naredimo razliko.

Zavod Ypsilon