fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

Razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Ypsilon

Zavod Ypsilon razpisuje delovno mesto DIREKTORJA.

Na razpisano mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj visoko izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe,
 • ima 2 leti delovnih izkušenj (od tega 2 leti lahko neformalnih),
 • aktivno obvlada slovenski in angleški jezik,
 • zna delati z računalnikom,
 • ima izkazane izkušnje na področju upravljanja finančnih in človeških virov,
 • ima izkazane izkušnje vodenja odnosov s ključnimi partnerji in partnerskimi organizacijami,
 • ima izkušnje na področju prijavljanja, vodenja in upravljanja projektov,
 • ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
 • ima izdelano vizijo razvoja zavoda.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

 1. video predstavitev, ki naj vsebuje:
  – kratko osebno predstavitev (v nekaj stavkih)
  – kako bi prispeval k razvoju Zavoda Ypsilon in mladinskega sektorja
  – predstavitev profesionalnega dosežka, na katerega si najbolj ponosen
 2. kreativen življenjepis z opisom preteklih del in dosežkov, ki naj ne presega dveh A4 strani in naj ne bo pripravljen v obliki Europass

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami implementacije idej in referencami vodenja projektov na področju dela z mladimi.

Svet zavoda bo izbranega kandidata imenoval za direktorja za dobo dveh let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Zavod Ypsilon nudi vzpodbudno in sproščeno delovno okolje, številne možnosti dodatnega izobraževanja in mreženja ter veliko praktičnih izkušenj, ki bodo izbranemu kandidatu pomagale pri nadaljnjem kariernem razvoju.

Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami po e-pošti na info@ypsilon.si s pripisom »Prijava na mesto direktorja Ime in Priimek«.

Rok za prijavo je 29. 5. 2020. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo na voljo do 22. 5. 2020 do 12. ure po e-pošti info@ypsilon.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni po odločitvi o izboru.

Zavod Ypsilon